dcsimg

Condiții de utilizare

S.C. HORNBACH CENTRALA S.R.L. depune toate eforturile pentru a pune la dispoziţie informaţii corecte şi cuprinzătoare în măsura în care acest lucru este previzibil. Cu toate acestea S.C. HORNBACH CENTRALA S.R.L. nu îşi asumă nicio responsabilitate sau garanţie cu privire la actualitatea şi completitudinea informaţiilor puse la dispoziţie prin intermediul acestei pagini web. Acest lucru este valabil şi pentru toate legăturile (link-urile) la care face trimitere direct sau indirect această pagină web. S.C. HORNBACH CENTRALA S.R.L. nu este în niciun fel responsabilă de conţinutul unei pagini la care se ajunge prin intermediul acestui link. S.C. HORNBACH CENTRALA S.R.L. îşi rezervă drepturile de a modifica sau completa informaţiile puse la dispoziţie. Datele obţinute sunt utilizate numai conform prevederilor legale de protecţie a datelor prevăzute de legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (a se vedea şi Protecţia datelor).

Conţinutul acestei pagini este protejat de drepturile de autor. S.C. HORNBACH CENTRALA S.R.L. vă acordă totuşi dreptul de a salva şi distribui textul prezent aici total sau parţial. Din motive legate de dreptul de autor este interzisă totuşi salvarea şi reproducerea imaginilor şi graficelor de pe această pagină web.

Această pagină web nu constituie vis-a-vis de persoanele fizice o ofertă sau un impuls de cumpărare de hârtii de valoare ale S.C. HORNBACH CENTRALA S.R.L.. Utilizatorii acestei pagini web sunt invitaţi să se informeze cu privire la astfel de restricţii şi să le respecte.

S.C. HORNBACH CENTRALA S.R.L. nu poartă nici un fel de responsabilitate pentru pagubele directe sau indirecte, inclusiv pentru profitul nerealizat, care sunt cauzate sau se află într-o oarecare legătură cu informaţiile prezente pe această pagină web.

S.C. HORNBACH CENTRALA S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru conţinuturile, contribuţiile şi linkurile prezente în secţiunea de proiecte HORNBACH. S.C. HORNBACH CENTRALA S.R.L. interzice orice fel de conţinuturi obscene, vulgare, violente, discriminatoare, lipsite de respect faţă de om, având conotaţii sociale sau similare. Nu sunt de asemenea permise nici link-urile către pagini cu un astfel de conţinut.

Magazinul meu

 Hornbach Berceni

Str. Drumul Gilăului nr. 98-124

041711 București

Tel.: 0310.803-284

Program magazin:
L–S: 08:00–21:00 
D: 08:00–19:00