dcsimg

Condiții comerciale generale pentru serviciul online "Rezervare și Ridicare"

1 Dispoziţii generale

1. Societatea HORNBACH Centrala S.R.L. (numită în continuare: furnizor) operează pe internet sub adresa www.hornbach.ro (numită în continuare: pagina de internet) printre altele şi serviciul „Rezervare & Ridicare“ (sub 2).
2. Furnizorul realizează toate prestaţiile legate de utilizarea serviciului menţionat exclusiv pe baza prezentelor Condiţii comerciale generale (numite în continuare: CCG). CCG cu ultimele modificări şi completări valabile la momentul respectiv al rezervării se aplică tuturor utilizatorilor care utilizează acest serviciu (numiţi în continuare: clienţi).
3. Prin expedierea rezervării electronice, clientul îşi exprimă acordul faţă de aplicarea exclusivă a prezentelor CCG pentru rezervarea în cauză.
4. Furnizorul nu îşi asumă răspunderea în cadrul utilizării gratuite a serviciului pentru un anumit grad de accesibilitate anume pentru pagina sa de internet. În privinţa realizării rezervărilor furnizorul nu răspunde pentru erori cauzate de factori independenţi de acesta: pană a serverului de internet, eroare de conexiune la internet, forţă majoră, etc.
5. Furnizorul poate limita sau reglementa oricând accesul la servicii. Acest lucru are loc în special în cazul în care este necesar pentru siguranţa operării reţelei, menţinerea integrităţii reţelei (evitarea unor avarii grave ale reţelei), software-ului sau a datelor salvate.
6. Limba de încheiere şi executare a contractul este româna.

2 Serviciul „Rezervare şi Ridicare“

1. Funcţionare
Prin serviciul „Rezervare şi Ridicare“ clientul poate rezerva online mărfuri pentru o achiziţionare ulterioară într-un magazin HORNBACH. În acest scop clientul selectează dintre produsele disponibile online pentru rezervare produsele dorite, magazinul şi momentul dorit pentru ridicarea produselor. După ce clientul a încheiat rezervarea furnizorul confirmă prin e-mail primirea rezervării. Produsele devin astfel disponibile pentru client la ghişeul de informaţii responsabil de eliberare a mărfii din magazinul selectat şi sunt ţinute disponibile timp de 3 zile începând din momentul de ridicare dorit. În cazul în care produsele selectate nu sunt disponibile, clientul va fi informat în termen scurt cu privire la aceasta.
2. Încheierea contractului
Prin rezervarea online de produse pentru o achiziţie ulterioară într-un magazin HORNBACH nu se încheie un contract de vânzare-cumpărare prin intermediul paginii de internet. Încheierea contractului (contractul de vânzare-cumpărare) se realizează în magazinul HORNBACH selectat la ridicarea şi plata mărfurilor rezervate. În privinţa contractului de vânzare-cumpărare sunt aplicabile condiţiile comerciale generale ale magazinului respectiv HORNBACH.
3. Modalităţi de plată
În cadrul serviciului „Rezervare şi Ridicare“ nu este posibilă plata mărfurilor pe pagina de internet. Clientul efectuează plata mărfurilor la ridicarea acestora în magazinul HORNBACH selectat utilizând cu această ocazie mijloacele de plată acceptate.
4. Anularea rezervării
Clientul poate anula oricând rezervarea efectuată. Anularea se realizează prin transmiterea unei comunicări în acest sens către magazinul HORNBACH selectat de client. Datele de contact ale magazinului vor fi transmise clientului în e-mailul de confirmare al furnizorului. Anularea este gratuită pentru client, excepţia făcând cheltuielile aferente comunicării de mai sus.

3 Forţa majoră

1. Furnizorul nu răspunde pentru întârzierile enumerate mai jos intervenite în legătură cu punerea la dispoziţie a mărfii. Această regulă se aplică şi în cazul în care aceste cauze intervin cu referire la reprezentanţii legali, prepuşii sau furnizorii proprii ai furnizorului. Cazurile de forţă majoră precum şi alte evenimente extraordinare, imprevizibile, inevitabile pentru furnizor şi care nu i se pot imputa acestuia, apărute după rezervare sau care au rămas necunoscute furnizorului fără vina acestuia. De asemenea se consideră cazuri de forţă majoră grevele, incendiile, inundaţiile, conflictele de muncă, avariile, modificarea cadrului legal şi a avizelor administrative ce depăşesc riscul normal de exploatare a afacerii.
2. În cazurile enumerate la § 3 pct. 1 furnizorul are dreptul de a amâna prestaţia serviciului pe durata împiedicării şi pentru un interval de timp adecvat pentru demararea serviciului. În cazul în care furnizorul notifică în acest sens clientului o dificultate excesivă la executarea prestaţiei, furnizorul şi clientul au dreptul la renunţarea la serviciu respectiv la anularea solicitării de prestare. Fac excepţie de la această prevedere cazurile care conduc doar la o întârziere provizorie şi prin urmare acceptabilă a executării prestaţiei. Rămân valabile drepturile clientului conform dreptului comun.

4 Înregistrarea

1. Utilizarea serviciului „Rezervare şi Ridicare“ se poate realiza numai după indicarea de către client a datelor relevante pentru serviciu (înregistrare).
2. Au dreptul de a se înregistra numai persoanele fizice şi juridice cu deplină capacitate de exerciţiu.
3. Clientul garantează că datele introduse sunt complete şi corecte. Clientul se obligă să îl informeze pe furnizor cu privire la modificarea datelor. Rubricile marcate ca obligatorii trebuie completate pentru a fi posibilă înregistrarea. Trebuie să se introducă în special o adresă actuală de e-mail care aparţine în mod real clientului şi pe care acesta o accesează periodic.

5 Răspundere şi garanţie

1. Răspunderea furnizorului pentru serviciul său „Rezervare şi Ridicare“ se determină în funcţie de dispoziţiile legale.
2. Răspunderea, garanţia și celelalte obligații conexe ale furnizorului în privinţa mărfurilor puse la dispoziţie de furnizor pentru client în magazin în scopul vânzării pe baza rezervării efectuate în prealabil se supun condiţiilor comerciale generale ale furnizorului care stau la baza contractului de vânzare-cumpărare din magazinul respectiv.

6 Protecţia datelor

1. Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate şi salvate de către furnizor exclusiv conform dispoziţiilor legale din dreptul român din domeniul protecţiei datelor (Legea nr. 677/2001).
2. Informaţii suplimentare cu privire la protecţia datelor găsiţi în declaraţia furnizorului cu privire la protecţia datelor.

7 Alte aspecte
În privinţa prezentelor CCG şi a raporturilor juridice dintre furnizor şi client se aplică exclusiv dreptul român.

Hornbach Centrala SRL
str. Hornbach 17 - 21Domneşti, jud. Ilfov, cod poştal 077090
Nr. de înregistrare în RC: J23/699/2010
CUI: RO17777320
Capital social: 153196650 RON

Magazinul meu

 Hornbach Berceni

Str. Drumul Gilăului nr. 98-124

041711 București

Tel.: 0310.803-284

Program magazin:
L–S: 08:00–21:00 
D: 08:00–19:00