Anunț

Anunt mediu HORNBACH Imobiliare

Anunt mediu HORNBACH Imobiliare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare Hornbach Imobiliare SRL

Anunt public privind decizia etapei de incadrare Hornbach Imobiliare SRL

Hornbach Imobiliare SRL titular al proiectului „ Construire complex comercial P+1E partial, comercializare produse alimentare si nealimentare, amplasare container gustari, spatiu deservire, construire amenajari exterioare in incinta (platforma parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare), imprejmuire, rezerva PSI, Post Trafo, bransamente, Totem si elemente de signalistica publicitara, accese auto si pietonale, racord acces stradal, organizare de santier” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ilfov, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire complex comercial P+1E partial, comercializare produse alimentare si nealimentare, amplasare container gustari, spatiu deservire, construire amenajari exterioare in incinta (platforma parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare), imprejmuire, rezerva PSI, Post Trafo, bransamente, Totem si elemente de signalistica publicitara, accese auto si pietonale, racord acces stradal, organizare de santier”, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Domnești, județul Ilfov, identificat prin nr cad. 1827/1/4/5, 1827/1/4/4, Carte funciara 109861, 109860. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Ilfov din Aleea Lacul Morii nr 1, București, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.