A. Aspecte generale termeni și condiții HORNBACH

1. Aspecte generale și detalii companie

Informaţiile prezentate pe site-ul www.hornbach.ro (denumit în continuare website) sunt proprietatea HORNBACH Centrala S.R.L., cu sediul în Str. Hornbach 17-21, Domneşti 077090, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J23/699/09.03.2010, având Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO17777320, denumit în continuare HORNBACH.

Accesarea şi navigarea în website, în scop informativ sau comercial, presupune acceptarea Termenilor şi Condiţiilor Generale (TCG). HORNBACH îşi rezervă dreptul de modificare şi actualizare a TCG, fără o informare prealabilă a utilizatorului.

2. Termeni și definiții

HORNBACH – HORNBACH Centrala S.R.L., cu sediul în Domneşti, Ilfov, Str. Hornbach 17-21, RO17777320, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/699/2010, denumit în continuare HORNBACH.

Client – orice persoană fizică/persoană juridică care plasează o comandă sau efectuează o rezervare de Produse în magazinul virtual www.hornbach.ro.

Comandă online – modalitate de comunicare virtuală între Client și HORNBACH, prin care Clientul îşi comandă Produse de la HORNBACH, prin intermediul website-ului.

Produse – produsele pe care HORNBACH le pune la dispoziţia Clientului spre vânzare prin intermediul magazinului virtual www.hornbach.ro.

Costuri DEEE – valoarea, exprimată în lei, aferentă costurilor de colectare, tratare şi eliminare în condiţii de protecţie a mediului a deşeurilor echipamentelor electrice şi electronice, conform prevederilor legislative în vigoare (Ordonanţa de Urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice si electronice („OUG 5/2015”).

Rezervare & Ridicare – modalitatea prin care puteţi rezerva online produsele aflate fizic într-unul din magazinele HORNBACH. Selectarea acestei modalităţi de comandă este disponibilă în pagina cu informaţii despre produs si poate fi utilizată doar pentru produse din stocul magazinului pentru care aţi optat. Acest serviciu este gratuit. Plata se face online, în momentul rezervării sau în magazin, în momentul ridicării comenzii. Încheierea contractului se face la ridicarea produselor din magazinul selectat.

Contract – contractul încheiat în formă electronică între HORNBACH şi Client prin intermediul magazinului virtual HORNBACH, având ca obiect Produsele selectate prin funcţia Comandă online.

Factura – document fiscal emis şi transmis fizic, pentru livrările din magazin. Pentru Comenzile Online, Factura se trimite electronic, în mod automat, de către HORNBACH la adresa de email comunicată de către Client în momentul plasării comenzii online.

Termen de livrare - estimare aproximativă a timpului de livrare, evidenţiată de către HORNBACH sub fiecare Produs.

Cost de livrare – pentru comenzile online - costul aferent transportului, calculat în funcţie de dimensiunile şi greutatea Produselor comandate. Informaţii referitoare la costul de livrare regăsiţi atât în procesul de lansare a comenzii, sub fiecare produs în parte, cât şi în Coşul meu, în momentul finalizării comenzii. În cazul în care nu vă putem livra integral comanda şi trebuie să efectuăm mai mult de o livrare, nu veţi suporta o taxă suplimentară pentru livrările ulterioare.

Contul meu – secţiune a magazinului virtual, care presupune existenţa unei adrese de email valide şi a unei parole care aparţin Clientului care îi permite acestuia plasarea Comenzii online şi care conţine detalii referitoare la datele Clientului, istoricul comenzilor, informaţii despre Newsletter şi evaluări acordate Produselor.

Evaluare Produse – evaluare a Produselor redactată de către Client pe baza experienţei personale.

Vizitator – orice persoană fizică care vizitează hornbach.ro indiferent dacă plasează sau nu o comandă online.

3. Valabilitatea și aplicabilitatea TCG Hornbach privind comerțul online

La achiziția unor produse sau servicii de la societatea Hornbach Centrala SRL (denumită în continuare: „Hornbach“) prin intermediul funcției „Comandă online” a magazinului online de la adresa „www.hornbach.ro”, se aplică reglementările din Partea A și B, cu excepția cazurilor în care nu au fost stipulate în mod expres alte condiții.
La rezervarea de produse de la Hornbach utilizând funcția „Rezervare &Ridicare” a magazinului online de la adresa „www.hornbach.ro”, pentru utilizarea respectivei funcții se aplică reglementările din Partea A și C, cu excepția cazurilor în care nu au fost stipulate în mod expres alte condiții.

Dacă sunt îndeplinite premisele de aplicabilitate a aliniatului a, sunt valabile exclusiv TCG Hornbach, excepție făcând cazurile în care Hornbach a aprobat în mod expres aplicabilitatea unor condiții diferite, contrare sau de completare ale respectivei părți contractante. Acordul expres al Hornbach este necesar în toate situațiile, inclusiv când Hornbach, cunoscând condițiile celeilalte părți contractante, acceptă fără rezervă plata acesteia.

4. Date de contact

HORNBACH Centrala SRL
Strada Hornbach 17 - 21, Domnești, jud. Ilfov, cod poștal 077090
Telefon: 0371 555.999; Fax: 021 206 15 32
Informații generale: onlineshop@hornbach.ro
Sugestii, Impresii și Reclamații: onlineshop@hornbach.ro
Cariere: hr_ro@hornbach.com
Instanța competentă: Instanțele competente române de la sediul Hornbach
Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J23/699/2010
Cod de Înregistrare Fiscală: CIF RO17777320
Capital Social: 153.196.650 RON

Datele bancare pentru posibilitatea efectuării plăților prin Ordin de plată / Transfer bancar:

Hornbach Centrala S.R.L.
CUI: RO17777320
J23/699/2010
Str. Hornbach 17-21
Domnesti, Ilfov, 077090
UniCredit Bank S.A.
RO53 BACX 0000 0000 7042 6310 Lei
Cod BIC: BACXROBU
Sucursala Grigore Mora

5. Dreptul aplicabil, locul de executare, instanța competentă

În cazul unui eventual raport contractual cu Hornbach și al obligațiilor pre-contractuale, se aplică exclusiv legislația română, excluzând reglementările Convenției Națiunilor Unite privind vânzarea internațională de mărfuri (CISG).
Contractul este redactat în limba română.

Dacă Clientul este profesionist în sensul Codului Civil, persoană juridică de drept public sau orice entitate de drept public sau privat cu sau fără scop lucrativ (denumit în continuare „profesionist”), se stabilește sediul Hornbach ca loc de executare a prestației și a eventualelor pretenții de executare.

Instanța exclusivă este cea competentă pentru localitatea Domnești, jud. Ilfov, în măsura în care Clientul este profesionist. Hornbach își rezervă totuși dreptul de a depune cereri la instanța competentă a profesionistului.

6. Soluționarea litigiilor

Indicație cf. regulamentului de soluționare a litigiilor din tranzacții online.
Conform legislației în vigoare, Hornbach are obligația de a indica persoanelor consumatori existența platformei europene de soluționare online a litigiilor, care poate fi folosită pentru soluționarea litigiilor, fără implicarea unei instanțe. Pentru realizarea acestei platforme este responsabilă Comisia Europeană.

Platforma europeană de soluționare online a litigiilor poate fi găsită aici: http://ec.europa.eu/odr.

Pe de altă parte, HORNBACH dorește să atenționeze asupra faptului că nu va participa la procedura de soluționare a litigiilor în cadrul platformei europene de soluționare online a litigiilor.

HORNBACH pune la dispoziția clienților următoarele modalități de contact și reclamație, inclusiv un sistem de conciliere internă pentru orice probleme legate de Hornbach.ro: telefonic la numărul 0371/555.999 sau pe e-mail la adresa onlineshop@hornbach.ro.

7. Evaluări

Înscrierea de evaluări se poate face, de către Vizitatori/Clienţi, și pot fi atât pozitive, cât şi negative, şi se vor referi la caracteristicile şi modul de folosire al unui Produs sau serviciu.
În momentul publicării unei evaluări pe website, inclusiv cu privire la fișierele atașate Vizitatorii/Clienţii acorda HORNBACH o licenţă neexclusivă, gratuită, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial cu privire la totalitatea drepturilor patrimoniale de autor asupra conținutului trimis şi dau dreptul HORNBACH de a utiliza, reproduce, modifica, modera, adapta, publica, traduce, distribui si de a afişa acest conţinut în orice mod.

Fiecare Utilizator/Client, în momentul înscrierii unei evaluări in website, se angajează să respecte următoarele reguli:

 • să facă referiri doar la caracteristici şi/sau modul de utilizare al unui anumit Produs sau serviciu, evitând informaţii legate de aspecte ce se pot schimba (de exemplu preţul) sau informaţii care ţin de modul desfăşurării Comenzii;
 • să folosească doar limba română. Sunt permise şi cuvintele sau expresiile care, deşi nu sunt considerate româneşti, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare în domeniul DIY. (Do It Yourself - este metoda de a construi, modifica sau repara lucrurile fără ajutorul direct al experților sau profesioniștilor);
 • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client;
 • să se asigure că informaţiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînşelătoare şi în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părţi, cum ar fi drepturile de autor, de marcă înregistrată, de licenţă sau alte drepturi de proprietate intelectuală, publicitate sau viață privată sau date personale;
 • să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obţine detalii suplimentare referitoare la un anumit Produs sau serviciu de pe website fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de Produse sau servicii;
 • să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod şi in nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informaţii despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume şi/sau prenume etc.) sau orice altă informaţie care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
 • să nu înscrie informaţii şi/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfăşoară aceeaşi activitate comercială ca şi HORNBACH;
 • să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziţie de către HORNBACH sau să înscrie evaluări care să conţină materiale de natură publicitară;
 • să nu utilizeze evaluarea ca mijloc de comunicare cu HORNBACH, în acest sens se vor folosi datele de contact ale HORNBACH înscrise pe website.
Pe lângă o evaluare realistă critică, în momentul înscrierii unei evaluări, Utilizatorul/Clientul va adăuga şi un Rating / Evaluare relevant pentru Produsul sau serviciul aferent. Evaluările, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influenţa Rating-ul general al Produsului sau serviciului, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, o evaluare însoţită de un Rating mare duce la o creştere a Rating-ului general, iar un Review însoţit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

Vizitatorii/Clienţii ce înscriu evaluări la care ataşează fişiere foto sau video vor respecta următoarele reguli suplimentare:
 • fişierele încărcate vor conţine doar imagini şi/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie evaluarea, asigurându-se că fişierele încărcate respectă drepturile de autor;
 • fişierele încărcate nu vor conţine violenţă, conţinut pentru adulţi, limbaj licenţios sau alt conţinut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării sexuale sau politice;
 • fişierele încărcate nu vor conţine informaţii legate de alte persoane;
 • fişierele încărcate nu vor conţine URL-uri sau watermark-uri către website-uri ce desfăşoară aceeaşi activitate comercială ca HORNBACH.

Când o evaluare sau un răspuns este semnalat de către un Vizitator/Client ca având un conţinut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conţinut este examinat cu atenţie de către HORNBACH pentru a determina dacă încalcă Termenii și Condiţiile din website. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din website numai după examinarea acestora de către Vânzător.
În cazul în care HORNBACH constată încălcarea Termenelor si Condiţiilor în mod repetat, acesta îşi rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului de a înscrie evaluări sau răspunsuri în secţiunile website-ului.

Pentru sesizări sau reclamaţii legate de Bunul şi/sau Serviciul achiziţionat, Clienţii au la dispoziţie formularul de sesizări din cadrul website-ului.
Termenul maxim de soluţionare a reclamaţiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

8. Termeni publicitate online/marketing

Site-ul hornbach.ro poate folosi cookie-uri pentru a facilita stocarea și urmărirea preferințelor dvs., dar și pentru optimizarea site-ului inclusiv personalizare, sau pentru marketing.

În ceea ce privește serviciile externe care plasează cookie-uri (third party) în momentul navigării pe site-ul Hornbach.ro, scopul acestora este de marketing, analiză a traficului sau alte personalizări, conform detaliilor de mai jos:
Denumire serviciu: Google Tag Manager / Scop: Marketing/ Tag Management System
Denumire serviciu: Webtrends / Scop: Marketing
După cum s-a menționat anterior, Website-ul Hornbach folosește etichete pentru remarketing (Remarketing Tag) și coduri de conversie primite de la Google AdWords și Web Trends Analytics şi sunt colectate cookie-uri din partea terțelor părți.

Un Internet Cookie este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe orice dispozitiv cu care se poate accesa pagina noastră web. Mai multe detalii despre Cookies, puteţi obţine accesând link-ul următor: https://www.hornbach.ro/servicii/politica-de-utilizare-cookie-uri/.

Eticheta pentru remarketing Google colectează cookie-uri pentru a afişa anunţuri în website-urile reţelei Google Display şi în Google Search. Atunci când Vizitatorii vizitează o pagină a website-ului care conţine un remarketing tag, cookie-ul browser-ului pe care îl folosesc este adăugat unei liste pentru remarketing. O listă pentru remarketing este un set de module cookie de utilizator, generate de una sau de mai multe etichete pentru remarketing.

Google AdWords foloseşte aceste cookie-uri pentru a afişa anunţuri sponsorizate in website-urile reţelei Google Display și în Google Search Vizitatorilor care au vizitat website-ul www.hornbach.ro.

În cazul în care vizitatorii website-ului Hornbach nu sunt de acord cu utilizarea modulelor cookie de către Google, aceștia pot dezactiva afișarea anunțurilor prin Managerul preferințelor anunțurilor administrat de Google.
Partenerii noștri nu vor colecta informații personale cum ar fi nume, adresa de email, adresa poștală sau număr de telefon.
În cazul în care vizitatorii website-ului HORNBACH nu sunt de acord cu utilizarea modulelor cookie de către partenerii noștri de publicitate, aceștia pot dezactiva afișarea anunțurilor folosind setările sau plugin-urile oferite de browserul preferat.

B. Comandă online

1. Inițierea unei comenzi, contul unic de client și contul permanent de client

a. Comanda pentru o livrare poate fi transmisă cu sau fără crearea unui cont permanent de Client (pe scurt: „Înregistrare”). Comanda poate fi transmisă doar dacă sunt completate câmpurile obligatorii și căsuța din stânga declarației „Sunt de acord cu Termenii și Condițiile Generale, cu Informațiile despre dreptul de retragere/retur și cu Declarația privind protecția datelor ale Hornbach Centrala SRL.*” este bifată. “TCG”, “Informațiile referitoare la dreptul de retragere/retur” și “Declarația privind protecția datelor” sunt formate ca link, astfel încât vizitatorul să poată accesa fiecare din documentele respective, înainte de acceptarea acestora.

b. Este necesară în mod obligatoriu comunicarea unei adrese de e-mail pentru corespondența cu Clientul.

c. În cazul în care Clientul își creează un cont permanent de Client („Cont de Client”), Clientul își alege la înregistrare singur o parolă, cu ajutorul căreia se poate loga pe viitor. Clientului îi revine obligația de a ține secretă parola și de a nu o transmite mai departe. În cazul în care Clientul are motiv să creadă că parola sa este cunoscută de alte persoane, este obligat să o schimbe imediat. Înregistrarea este permisă numai persoanelor juridice și persoanelor fizice majore, ambele având capacitatea deplină de exercițiu.

d. Clientul primește un link pe adresa de e-mail indicată de el, pe care trebuie să dea click la finalul procesului de înregistrare pentru a confirma înregistrarea (Double-Opt-In).

e. La crearea unui Cont de Client, Hornbach primește acordul expres pentru aplicabilitatea TCG pentru achiziții viitoare.

f. După crearea unui Cont de Client, este posibilă utilizarea funcțiilor aferente, în limita cadrului actual pus la dispoziție de Hornbach. Nu există însă un drept asupra acestui serviciu suplimentar, iar disponibilitatea nu este garantată. În momentul în care Clientul solicită ștergerea datelor sale de Client și/sau a Contului său de Client, utilizarea contului nu mai este posibilă.

g. O comandă poate fi anulată până în momentul primirii unui email de confirmare din partea Hornbach.ro referitoare la procesarea comenzii. Vă rugăm să ne contactați în cel mai scurt timp telefonic la numărul 0371/555.999 sau pe e-mail la adresa onlineshop@hornbach.ro.

h. Orice erori survenite la comanda efectuată de client pot fi corectate în termen de maximum 24 de ore de la lansarea comenzii sau până la procesarea acesteia. Vă rugăm să ne contactați în cel mai scurt timp telefonic la numărul 0371/555.999 sau pe e-mail la adresa onlineshop@hornbach.ro.

2. Încheierea contractului, salvarea textului contractului

a. În ceea ce privește produsele și serviciile prezentate în cadrul magazinului online, Clientul poate transmite o ofertă cu caracter obligatoriu prin lansarea unei comenzi.
În acest scop, Clientul poate selecta mai întâi Produse prin apăsarea butonului „Comandă online”. După selectarea produselor dorite și introducerea lor în Coșul de cumpărături („Coșul meu”), se vor introduce datele solicitate în cadrul comenzii și se finalizează prin apăsarea butonului „Cumpărați acum”. Înainte de finalizarea comenzii, Clientul are posibilitatea de a verifica întreaga comandă în ceea ce privește corectitudinea datelor introduse. Datele incorecte pot fi corectate prin hiperlinkul alocat „Modificare”.

După apăsarea butonului „Cumpărați acum”, Clientul primește din partea Hornbach pe e-mail o confirmare automată a comenzii. Comenzile nu se procesează sâmbăta și duminica, precum și în zilele de sărbătoare legală. Încheierea Contractului are loc exclusiv în modul următor:

i. Încheierea Contractului în cazul solicitării de plată
Încheierea Contractului are loc atunci când și dacă HORNBACH solicită Clientului plata, de exemplu prin redirecționarea Clientului către un prestator de servicii de plată online corespunzător pentru efectuarea plății, după ce Clientul a apăsat butonul „Cumpărați acum”.

ii. Încheierea Contractului în alte cazuri
În alte cazuri, Hornbach acceptă oferta/comanda numai dacă și imediat ce Hornbach confirmă expedierea produsului printr-o notificare de expediere. Această decizie în ceea ce privește acceptul comenzii are loc în decurs de maxim 5 zile calendaristice după plasarea comenzii de către Client. Dacă decizia nu este luată în acest interval de timp, declarația Clientului de voință nu mai produce efecte juridice.

b. Hornbach nu salvează textul Contractului în mod specific pentru dumneavoastră. Dacă doriți să faceți acest lucru, puteți să îl descărcați de la adresa https://www.hornbach.ro/servicii/termeni-si-conditii/.

3. Prețurile, plata, factura

a. Toate prețurile sunt exprimate în lei și reprezintă prețuri totale, prin urmare conțin deja taxa pe valoare adăugată, precum și costurile de colectare, tratare și eliminare DEEE, acolo unde este cazul. Pentru detalii referitor la costul DEEE, accesați aici.
Costul de livrare este indicat sub fiecare Produs în parte și la finalizarea comenzii.

b. Prețul de pe pagina de produs nu conține costul livrării, care poate fi aflat separat în pagină sub textul “Transport” sau prin adăugarea produsului în coș.

c. Modalitățile de plată sunt următoarele: plata online cu cardul, plata online, în rate, fără dobândă, cu cardul, ordin de plată/transfer bancar, plata în magazin.

d. În cazul plății online cu cardul/plata online, cu card de credit sau card de debit, debitarea sumei aferente se va face imediat, iar expedierea produselor se va face imediat după procesare. În cazul transferului bancar expedierea produselor se va face după încasarea de către HORNBACH a contravalorii produselor. Procesarea plăților online cu cardul de debit sau credit se face cu PayU.

e. HORNBACH și Clientul sunt de acord prin prezenta că Facturile vor fi transmise pe cale electronică, semnarea şi ştampilarea acestora neconstituind elemente obligatorii.

4. Livrarea

a. Livrarea are loc printr-un serviciu de curierat sau printr-o companie de transport/ casă de expediție. Timpul de livrare depinde de Produsul comandat/Produsele comandate și este indicat de Hornbach înainte de încheierea Contractului. Livrarea are loc la o adresă de livrare indicată de Client exclusiv pe teritoriul României.

Coletele cu o greutate de până la cel mult 31,5 kg şi o lungime de max. 2 m sunt livrate până în faţa uşii printr-o companie prestatoare de servicii de curierat. Produsele vor fi livrate la adresa menţionată de dumneavoastră şi costul de livrare este cel menţionat înainte de finalizarea comenzii. În cazul deteriorării vizibile a coletului sau a ambalajului, vă rugăm să verificaţi integritatea conţinutului împreună cu delegatul companiei prestatoare de servicii de curierat, urmând ca rezultatul să fie notat într-un proces verbal încheiat de către acesta.
Sunt excluse din această categorie produsele care necesită paletizare (de exemplu, produse care prezintă pericol de spargere, produse atipice, produse periculoase în cantitate limitată - Limited Quantity). Acestea vor fi descărcate de către transportator şi plasate la marginea trotuarului.

În cazul coletelor cu o greutate mai mare de 31,5 kg, coletelor voluminoase şi a produselor livrate pe palet, transportul va fi asigurat pe străzi pe care este posibil accesul şi întoarcerea autocamioanelor, cât și acolo unde acestea pot parca și utiliza mijloacele de descărcare din dotare (lift, liză) în condiţii de siguranţă, fără a bloca sau a îngreuna traficul. Transportul nu este asigurat în zone în care drumurile sunt greu accesibile (pământ, piatră) sau accesul camioanelor este restricţionat.
Produsele vor fi descărcate de către transportator şi plasate la marginea trotuarului, cu excepția produselor agabaritice, voluminoase sau supradimensionale care nu pot fi manipulate cu mijloacele din dotare ale camionului și care necesită asistență din partea dvs. Pentru transportul mărfurilor de la punctul descărcării până la locul montajului / depozitării, vă recomandăm să aveţi personal care să vă ajute la manipularea acestora.

În funcție de particularitățile produsului (de exemplu, pericol de spargere, produse atipice, produse periculoase în cantitate limitată - Limited Quantity), se poate întâmpla ca și produsele cu volum/greutate mai mici să necesite paletizare şi să fie expediate prin intermediul unei case de expediţie. În astfel de situaţii produsele vor fi descărcate şi plasate la marginea trotuarului.

Alternativ, puteți solicita ca produsele comandate online să vă fie livrate într-un magazin HORNBACH la alegerea dumneavoastră. Puteţi opta pentru această modalitate de livrare în cadrul procesului de lansare comandă, selectând ca şi adresă de livrare unul din magazinele HORNBACH. Sunt excluse din această categorie produsele care necesită paletizare (de exemplu, produse care prezintă pericol de spargere, produse atipice, produse periculoase în cantitate limitată - Limited Quantity).

Dacă nu s-a convenit în alt mod, transportul printr-un serviciu de curierat și/ sau casa de expediție presupune livrarea mărfii pe drumuri circulabile cu camionul până la locul de descărcare la vehicul, nu însă și transportul până la locul de utilizare sau de depozitare. Riscul pieirii accidentale a obiectului sau al deteriorării sale este transferat în momentul predării bunului unei persoane cu drept de primire, iar la cumpărare prin expediție, transferul riscului are loc la predarea mărfii la persoana responsabilă cu transportul (expeditor transportator) dacă nu există altă obligație expresă legală.

b. Termenul de livrare este individual și este indicat sub fiecare Produs.

Termenul de livrare indicat începe
- în cazul plății în magazin sau prin ordin de plată, în următoarea zi lucrătoare după încasarea contravalorii mărfii de către Hornbach,
- în cazul plății prin card de credit sau debit, în următoarea zi lucrătoare după primirea de către Hornbach a deciziei afirmative din partea băncii respective,
- în cazul altor modalități de plată, în prima zi lucrătoare după confirmarea plății.

Livrarea coletelor prin serviciu de curierat și/sau casa de expediție se face de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.

5. Daune de transport, vicii

În cazul în care, la livrare, Clientul constată vicii evidente la ambalaj sau la marfă, acesta trebuie să comunice acest lucru în formă scrisă către Hornbach, la scurt timp după primirea mărfii. La primirea mărfii, Clientul trebuie să primească o confirmare în scris din partea celui care a livrat pachetul pentru daunele de transport evidente, vizibile. Prin aceasta, nu se limitează drepturile și obligațiile legale ale Clientului.

6. Garanții, drepturile în caz de vicii, răspunderea

a. Produsele cumpărate prin intermediul acestui site pot beneficia de garanția comercială obișnuită a fiecărei mărci în parte. Astfel, fiecare produs va fi însoțit de certificatul de garanție comercială al producătorului (dacă este cazul). Hornbach.ro nu este responsabil în mod direct de serviciile de garanție comercială care sunt oferite și deci va fi responsabilitatea producătorului produsului.

b. Aceasta nu afectează garanția legală pentru lipsa de conformitate sau alte garanții legale, de care beneficiază toate produsele comercializate, așa cum sunt stabilite de legea română în vigoare.

c. În măsura în care nu a fost convenit altfel sau ulterior nu s-a reglementat altfel, în cazul unor vicii se vor aplica prevederile legale în vigoare.

d. În cazul în care este vorba despre Produse folosite (de exemplu mostre), garanția se oferă pentru o perioadă de doi ani de la livrarea mărfii.

e. În completare față de răspunderea pentru vicii de la punctul a de mai sus, HORNBACH răspunde față de Client pentru toate prejudiciile cauzate din culpă și neglijență gravă, din garanție sau ca producător conform legislației aplicabile, pentru prejudiciile cauzate integrităţii fizice sau psihice ori sănătăţii, pentru fapte ilicite, rea credință și în orice alte cazuri în care răspunderea nu poate fi exclusă sau limitată conform legislației în vigoare. În toate celelelalte cazuri, răspunderea HORNBACH față de Client este exclusă. Răspunderea maximă este limitată ca sumă la prețul total al comenzii.

7. Dreptul de retur

Dreptul de retragere/ retur nu se aplică în cazul următoarelor tipuri de contracte:

a. contracte de livrare produse care nu sunt pre-confecționate și pentru a căror realizare este obligatorie o selecție sau o specificație din partea consumatorului sau care au fost personalizate după nevoile individuale ale consumatorului,

b. contracte de livrare produse susceptibile a se deteriora sau al căror termen de valabilitate ar fi depășit rapid,

c. contracte de livrare produse sigilate care, din motive de protecția sănătății sau de igienă, nu pot fi returnate dacă au fost desigilate de Client,

d. plante.

8. Dreptul de retragere a produsului

a. Dreptul de retragere stabilit de legislația română în vigoare este de 14 zile calendaristice. Cu toate acestea pentru aproape toate Produsele, Hornbach oferă Clientului dreptul contractual de a returna produsul în 30 de zile calendaristice de la data în care intră în posesia produsului/produselor. Astfel, chiar și după scurgerea termenului legal de retur de 14 zile, în decursul următoarelor 16 zile, Clientul poate trimite înapoi la Hornbach sau înapoia produsul într-un magazin Hornbach din România, dacă Produsul nu este folosit ori deteriorat, dincolo de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor și în cazul respectivului produs, dreptul de retragere/retur nu este exclus conform informațiilor referitoare la retragere din art. 7 din prezenții termeni.

b. Drepturilor contractuale de returnare li se aplică în mod neîngrădit prevederile din informațiile referitoare la retur. În cazul deteriorării produsului, Hornbach își rezervă dreptul de a compensa diminuarea valorii produsului rezultată din manipularea acestuia, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor cu plățile primite de la Client.

c. Returul poate avea loc prin expedierea Produsului la adresa de retur menționată pe avizul de retur sau prin retur în magazin. În cazul în care expediția nu a avut atașată adresa de retur, Clientul o poate afla contactând Serviciul clienți Hornbach la numărul de telefon 0371 555 999 sau prin e-mail la adresa onlineshop@hornbach.ro.

Dacă vă retrageți din prezentul contract, suntem obligați să vă returnăm în termen de cel mult 14 zile calendaristice din ziua în care am primit de la dumneavoastră comunicarea privind retragerea din prezentul contract, toate plățile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din faptul că ați ales o altă modalitate de livrare față de livrarea standard propusă de noi). Pentru returnarea acestor sume vom utiliza aceleași mijloace de plată folosite de dumneavoastră la tranzacția inițială, cu excepția cazului în care s-a convenit cu dumneavoastră altă modalitate. Putem refuza returnarea plății până când primim înapoi marfa sau până când ne transmiteți dovada că ați trimis marfa înapoi, în funcție de care termen este mai scurt.

Vă revine obligația de a expedia marfa înapoi sau a o preda către noi imediat sau cel târziu în decurs de 14 zile din ziua în care ne-ați informat cu privire la retragerea din prezentul contract. Termenul se consideră respectat dacă expediați marfa înainte de scurgerea celor 14 zile.

Ne ocupăm noi de costurile aferente returnării produselor. De asemenea, vă restituim costurile de transport plătite pentru comanda dumneavoastră, în cazul în care returnaţi toate produsele comandate. În cazul în care returnaţi o parte din produse, restituirea costurilor de transport iniţiale este exclusă.

Pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de retur, vă rugăm să luați în considerare următoarele aspecte:
Produsele se returnează, dacă este posibil, în ambalajul original şi cu etichetele inițiale intacte. Produsele pe care doriţi să le returnaţi trebuie să fie în aceeași stare în care le-aţi primit, împreună cu certificatul de garanţie în original (dacă a fost emis de producător/distribuitor), precum şi toate documentele şi accesoriile cu care a fost livrat produsul. Nu se acceptă produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, lovituri, șocuri mecanice / electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.
Produsele voluminoase livrate inițial paletizat se vor depozita pe palet și se vor asigura corespunzător. Preluare se va efectua în acest caz de la bordură/marginea trotuarului.

Trebuie să suportați o eventuală reducere a valorii mărfii, dacă aceasta se datorează unei manipulări a produsului care nu a fost necesară în vederea determinării naturii, caracteristicilor și funcționării acestuia.

Formular de retur

9. Produsele comercializate și disponibilitatea lor

a. HORNBACH.ro depune toate eforturile, având o obligație de diligență și în măsura posibilului, pentru ca informaţiile de pe site, inclusiv cele referitoare la descrierea Produselor şi preţurile afişate să fie corecte şi complete, însă pot surveni şi erori, pe care HORNBACH va încerca să le înlăture în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care se constată faptul că astfel de erori influenţează Comanda/Contractul încheiat, HORNBACH va notifica Clientul în cel mai scurt timp, pentru reconfirmarea Comenzii/Contractului sau anularea acestuia.

b. Fotografiile produselor afişate pe www.hornbach.ro au caracter ilustrativ, informativ şi orientativ şi pot conţine accesorii neincluse în pachetele standard, însă HORNBACH furnizează informaţii referitoare la dimensiunea, forma, culoarea si specificaţiile Produsului în descrierea existentă la fiecare produs, responsabilitatea verificării dimensiunilor revenindu-i Clientului.

c. În același timp, HORNBACH.ro informează că poate pune spre vânzare prin intermediul site-ului său produse puse la dispoziție de alți producători ori furnizori. Aceștia pot avea drepturi de marcă asupra denumirii produselor și/sau a serviciilor puse la dispoziție pe care sunteți obligat să nu le încălcați. De asemenea, aceștia sunt responsabili cu privire la imaginile sau detaliile tehnice ale produselor furnizate. Oferta noastră cu privire la produse și pretul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe HORNBACH.ro.

d. În cazul unei perioade exprese de valabilitate a unui anumit Preț, acest aspect va fi specificat în mod specific pe pagina produsului respectiv.

e. HORNBACH depune eforturi deosebite pentru a se asigura că informațiile referitoare la disponibilitatea produselor în stoc sunt corecte, însă din motive ce ţin de dinamica stocurilor şi momentul înregistrării plăţilor, există cazuri în care produsul să nu mai fie disponibil în stoc pentru a putea fi livrat. În astfel de situaţii, HORNBACH va informa Clientul în cel mai scurt timp, pentru anularea Comenzii/Contractului, stabilirea unui nou termen de livrare sau opţiunea de a cumpăra un alt Produs de o calitate şi la Preţ echivalent cu cele solicitate.

f. HORNBACH îşi rezervă dreptul de a restricţiona livrarea unor categorii de produse apreciate ca voluminoase în anumite regiuni din România. În cazul în care adresa de livrare indicată în procesul de comandă se află în afara ariei de livrare, Clientul va fi notificat automat în procesul de comandă asupra acestui fapt. Procesul de comandă poate continua după eliminarea din coş a respectivului produs.

g. HORNBACH își rezervă dreptul de a restricționa livrarea produselor în localități / zone în care există restricții de circulație sau interacțiune dispuse de autorități (de exemplu, instituirea de măsuri de carantinare zonală). Dacă, în urma plasării comenzii dumneavoastră, constatăm că zona / localitatea se află în carantină sau este supusă din partea autorităților altor măsuri restrictive care pot afecta buna desfășurare a procesului de livrare, vă vom contacta în vederea anulării comenzii și contravaloarea acesteia vă va fi returnată în cel mai scurt timp posibil, prin metoda de plată utilizată în momentul plasării comenzii.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

a. Întregul conținut al site-ului Hornbach.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică, scripturi, programe și alte opere originale - este proprietatea Hornbach.ro și a furnizorilor săi și este apărat de Legea drepturilor de autor. Folosirea fără acordul Hornbach.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

b. Hornbach.ro oferă utilizatorului un acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor site-ului Hornbach.ro, fără acordul scris al proprietarului acestuia.

Pentru a ne sesiza orice încălcare privind legea pentru protecția drepturilor de autor, ne puteți contacta la adresa de email onlineshop@hornbach.ro.

11. Proprietatea datelor cu caracter personal

a. Hornbach este înregistrat în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 4751.

b. Hornbach tratează cu responsabilitate datele clienților. Astfel, referitor la utilizarea datelor obținute online, Hornbach și-a asumat obligația de a acționa în baza principiilor de protecție a datelor personale. Informații suplimentare cu privire la protecția datelor sunt cuprinse în documentul separat cu privire la protecția datelor.

c. Informațiile pe care dvs. le furnizați despre dvs. sau compania dvs. către Hornbach.ro vor fi folosite doar în concordanță cu prezenții termeni, dacă doriți să cumpărați serviciile oferite. Sunteți singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, ca și cu păstrarea acurateții informațiilor în cadrul Hornbach.ro.

12. Garanția prețurilor mereu mici

În spiritul filosofiei prețurilor mici permanente, Hornbach oferă clienților garanția prețurilor mereu mici.

13. Alte dispoziții

a. Forță Majoră
Hornbach.ro, partenerii sau utilizatorii săi nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în executarea obligațiilor contractuale sau în conținutul furnizat pe site-ul nostru, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința Hornbach.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic de la Hornbach.ro, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Hornbach.ro, erorile de operare, grevă etc.

b. Legături către alte site-uri
Hornbach.ro nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe acest site (legături de natură comercială sau publicitară). Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

c. Suspendarea accesului
Cu titlul de excepție, Hornbach.ro poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dvs. la conținutul siteului sau la o parte a acestui conținut, în special la a lăsa review-uri.
Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ului Hornbach.ro reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

d. Stare de urgență
În situația declarării stării de urgență pe teritoriul României, în cazul în care accesul clienților în magazinele fizice va fi restricționat, perioada de retur a produselor rezervate/ comandate online se va mări corespunzător.

C. Rezervare & Ridicare

1. Informații generale

1.1. Prin intermediul funcției „Rezervare & Ridicare”, Clientul poate rezerva produse în magazinul Hornbach preferat. În acest scop, Clientul selectează produsele dorite, precum și data și intervalul orar la care dorește să ridice produsele. Produsele sunt apoi depozitate la Serviciul clienţi din magazinul preferat, pentru a fi ridicate de Client.

1.2. Comanda de „Rezervare & Ridicare” poate fi transmisă doar dacă sunt completate câmpurile obligatorii și căsuța din stânga declarației „Sunt de acord cu Termenii și Condițiile Generale, cu Informațiile despre dreptul de retragere/retur și cu Declarația privind protecția datelor ale Hornbach Centrala SRL.*” este bifată. “TCG”, “Informațiile referitoare la dreptul de retragere/retur” și “Declarația privind protecția datelor” sunt formate ca link, astfel încât vizitatorul să poată accesa fiecare din documentele respective, înainte de acceptarea acestora.

1.3. HORNBACH depune eforturi deosebite pentru a se asigura că informațiile referitoare la disponibilitatea produselor în stoc sunt corecte, însă din motive ce ţin de dinamica stocurilor şi momentul înregistrării plăţilor, există cazuri în care produsul să nu mai fie disponibil în stoc.
În astfel de situații, HORNBACH va contacta telefonic Clientul în cel mai scurt timp, pentru anularea Rezervării, stabilirea unui nou termen de ridicare sau opţiunea de a cumpăra un alt Produs de o calitate şi la Preţ echivalent cu cele solicitate.

1.4. Termenul minim de ridicare a Produselor rezervate este de 4 ore de la trimiterea rezervării. Termenul minim de 4 ore va fi calculat în cadrul programului de funcționare al magazinului HORNBACH respectiv. Termenul de ridicare ales nu poate depăși 15 zile de la data rezervării.

1.5. Prin intermediul funcției „Rezervare & Ridicare”, Clientul poate rezerva și, apoi achiziționa, doar produse dintr-un singur magazin fizic HORNBACH, cel pe care l-a ales în prealabil.

2. Încheierea contractului

2.1. Prin rezervarea produselor pentru a fi ridicate, nu se încheie un contract de vânzare-cumpărare la distanță. Încheierea contractului are loc în magazinul HORNBACH selectat, concomitent cu ridicarea și verificarea produselor, conform Termenilor și Condițiilor Hornbach aplicabile magazinelor fizice.

2.2. În scopul achiziționării Produselor rezervate, Clientul va trebui să îndeplinească următoarele condiții:

- în cazul persoanelor fizice, să se identifice cu CI/pașaport;
- în cazul persoanelor juridice, reprezentantul acesteia va trebui să dețină o împuternicire nominală pentru ridicarea produselor, semnată de reprezentantul legal sau să fie persoana care a făcut rezervarea online și al cărei nume apare în e-mailul de comandă, urmând să se identifice conform paragrafului de mai sus;
- să prezinte numărul de rezervare, în format electronic (pe un dispozitiv personal) sau în format letric (imprimat pe hârtie);
- să achite contravaloarea comenzii, dacă nu a făcut-o online, în momentul trimiterii rezervării.

2.3. La momentul achiziționării Produselor, Clientul este obligat să verifice conformitatea acestora, precum și corespondența cu cele rezervate.

2.4. În cazul în care Clientul nu se prezintă la data indicată în magazinul selecționat pentru a ridica Produsele rezervate, HORNBACH va păstra Produsele la dispoziția Clientului pentru un termen de 15 zile de la data la care s-a făcut rezervarea. În cazul depășirii acestui termen, HORNBACH va considera rezervarea anulată și, dacă plata a fost făcută în avans, va returna Clientului suma achitată, în contul din care a fost efectuată plata.

3. Modalități de plată

3.1. În cazul serviciului „Rezervare & Ridicare”, plata se poate face în momentul ridicării rezervării sau în avans, online cu cardul (debit, credit sau în rate fără dobândă) prin PayU. Debitarea sumei aferente se va face imediat.

4. Returul produselor

4.1. Returul produselor se face doar în magazinul din care au fost achiziționate conform prevederilor referitoare la retur prevăzute în Termenii și Condițiile Hornbach aplicabile magazinelor fizice.

D. Alte servicii

1. „HORNBACH App” și „Planificator de spaţiu interior și exterior HORNBACH”

1.1. Utilizatorul se obligă să nu utilizeze aplicațiile „HORNBACH App” și „Planificator de spaţiu interior și exterior HORNBACH” (denumite în continuare „programe pentru calculator”) în scopuri rasiste, discriminatorii, pornografice, în scopuri care încalcă protecția minorilor, extremiste din punct de vedere politic sau care încalcă orice alte prevederi legale sau alte prevederi sau obligații din partea autorităților.

În cazul aplicației „Planificator de spaţiu interior și exterior HORNBACH”, utilizatorul are posibilitatea de a încărca imagini proprii fără date cu caracter personal (consultați punctul 2) pe serverul ESIGN Software GmbH (în continuare „ESIGN”), Warmbüchenstraße 17, 30159 Hanovra, utilizat de HORNBACH în acest sens.

1.2. Utilizatorul se obligă să nu încarce imagini în aplicație ce conțin date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Se consideră identificabilă o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. De exemplu, imagini ce prezintă persoane sau conținut din documente cu informații despre persoane.

1.3. În cazul „Planificatorului de spaţiu interior și exterior HORNBACH”, utilizatorul are posibilitatea de a încărca imagini proprii fără date cu caracter personal (consultați punctul 2) pe serverul ESIGN Software GmbH (în continuare „ESIGN”), Warmbüchenstraße 17, 30159 Hanovra, utilizat de HORNBACH în acest sens. În cadrul unei prelucrări automate a imaginilor, HORNBACH oferă utilizatorului servicii foto pentru prelucrarea propriilor imagini ale încăperilor și pentru configurarea pardoselii corespunzător particularităților locuinței. În cazul în care utilizatorul nu șterge imaginile mai devreme, ESIGN le stochează pe o perioadă de 30 de zile de la ultima prelucrare, astfel încât imaginile sunt disponibile utilizatorului în această perioadă pentru o utilizare repetată. În cazul în care utilizatorul nu șterge imaginile imediat după utilizare, acesta acordă ESIGN dreptul de a utiliza imaginile în această perioadă, pentru a-și antrena și îmbunătăți algoritmul de detectare pentru pardoseală.

2. E-Bon HORNBACH

2.1. „E-Bon HORNBACH” reprezintă un serviciu HORNBACH care se află la dispoziția tuturor clienților înregistrați (denumiți în continuare Utilizatori) la hornbach.ro pentru un cont de client HORNBACH, în conformitate cu următoarele prevederi.

2.2. Introducerea unui E-Bon HORNBACH în contul de client pentru o achiziție dintr-un magazin HORNBACH de materiale de construcții și produse de grădină este posibilă pentru o perioadă retroactivă de până la un an (data documentului).

2.3. Utilizatorul are dreptul de a introduce bonuri în contul său de client numai din propriile sale achiziții, din achiziții efectuate de către terți în numele său și din achiziții efectuate de persoane care locuiesc în gospodăria sa.

2.4. Înregistrarea unui E-Bon HORNBACH în contul de client la „Bonurile mele” se efectuează prin introducerea codului de bare aflat pe bonul de casă HORNBACH cu funcția de scanare a aplicației HORNBACH sau prin introducerea numărului de cod de bare în câmpul de intrare din contul de client HORNBACH și introducerea valorii totale (sumă bon).

2.5. Ștergerea unor E-bonuri HORNBACH individuale din contul de client HORNBACH se poate realiza oricând de către utilizator în contul său de client. Odată cu ștergerea contului de client (a se vedea B.1.f.) vor fi, de asemenea, șterse toate E-Bonurile HORNBACH deja introduse acolo.

2.6. E-Bonul HORNBACH nu este un document recunoscut din punct de vedere fiscal. HORNBACH nu răspunde pentru posibile dezavantaje în cazul în care utilizatorul nu păstrează bonul de casă original.

2.7. HORNBACH își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau înceta sistemul E-Bon HORNBACH. În acest sens, utilizatorii vor fi anunțați în timp util – de regulă cu trei luni în avans – prin e-mail.

2.8. Nu pot fi emise pretenții cu privire la afișarea permanentă a E-Bonurilor HORNBACH în contul de client HORNBACH.

Versiunea: 01.03.2021

Descărcați și imprimați