Instrucțiuni

Construcția gardului din plasă de sârmă

Timp de lectură 8 min.
Construcția gardului din plasă de sârmă

Practic, convenabil la preț și robust: exact așa este gardul de metal împletit. Aici, vă arătăm pas cu pas cum să realizați singuri acest sistem de gard foarte îndrăgit.

2

Planificare

01

Planificați mai întâi traseul gardului și locul unde va fi amplasată poarta. Stâlpii de gard necesari ar trebui să fie la o distanță de maxim 2,5 metri. Marcați pe perete locul de unde trebuie să înceapă gardul. Trasați de aici traseul gardului, folosind o sfoară pentru zidărie. Lăsaţi sfoara puţin mai lungă.

Apoi așezați echerul pentru construcții între casă și sfoară și aliniați-o în unghi drept față de peretele casei. La lungimea planificată adăugaţi încă o parte semnificativă de sfoară, legaţi-o de un țăruș de delimitare şi bateţi țărușul în pământ.

Pentru măsurarea distanțelor mari, folosiți o ruletă. În punctul de intersectare planificat, întindeți o sfoară după acelaşi principiu. Aceasta trebuie să treacă în unghi drept faţă de prima, aşadar aşezaţi şi aici echerul. Sfoara trebuie să fie la distanţă faţă de sol. Pentru realizarea găurilor pentru stâlpi, marcați mijlocul găurilor cu o ancoră pentru sol; pe sfoară puteți atașa suplimentar o bucată de bandă adezivă.

constructia gardului din plasa de sarma 1
constructia gardului din plasa de sarma 1
02

Verificaţi dacă terenul este înclinat. Cea mai ușoară metodă de a verifica este folosind un furtun de nivel. Plasați furtunul transparent, umplut cu apă, de la începutul până la capătul respectivei distanțe şi curbați în sus capetele. Nivelul apei este întotdeauna la aceeași înălțime la ambele capete. Acum puteți marca această înălțime la ambele capete, de ex. pe fațada casei și pe un par din lemn bătut. Pornind de la aceste marcaje măsuraţi distanţele până la sol şi vedeţi imediat dacă solul este înclinat şi dacă trebuie să ajustaţi gardul în funcţie de teren.

constructia gardului din plasa de sarma 2
constructia gardului din plasa de sarma 2

Montarea porții

03

Începeți cu poarta (aici o poartă simplă) și asamblați-o conform instrucțiunilor producătorului. Apoi așezați deoparte poarta complet montată.

constructia gardului din plasa de sarma 3
constructia gardului din plasa de sarma 3
04

Aveți nevoie acum de două gropi de fundație pentru a fixa poarta. Distanța dintre găuri este în funcție de poarta dumneavoastră.

constructia gardului din plasa de sarma 4
constructia gardului din plasa de sarma 4
05

Săpați găuri de 40x40 cm. Adâncimea este de 80 cm. Aceasta este adâncimea de îngheţ obişnuită. Pentru siguranță, vă rugăm să vă interesați dacă adâncimea de îngheț din regiunea dumneavoastră este definită în mod diferit.

constructia gardului din plasa de sarma 5
constructia gardului din plasa de sarma 5
06

În fiecare gaură se va pune acum un strat de cca. 10 cm de pietriș drenant. Acesta este necesar pentru drenaj și ca protecție anticorozivă pentru stâlpi. În plus, puteți corecta astfel înălțimea stâlpilor.

constructia gardului din plasa de sarma 6
constructia gardului din plasa de sarma 6
07

Așezați primul stâlp cu aripa de poartă în gaură și puneți sub poartă o grindă de lemn sau pene pentru construcții. Aliniați apoi poarta cu nivela cu bulă de aer și fixați-o cu șipcile de lemn așezate oblic. Acum puteți poziționa cel de-al doilea stâlp. Acesta trebuie să aibă distanța corectă față de aripa de poartă, precum și aceeași înălțime de montaj ca primul stâlp. Ca mijloc ajutător pentru montaj, fixați o șipcă între stâlp și aripa de poartă. Puteți fixa stâlpul, aripa de poartă și șipca cu bride din plastic.

constructia gardului din plasa de sarma 7
constructia gardului din plasa de sarma 7
08

După ce poarta este așezată corect, puteți turna betonul. Folosiți cel mai bine un beton uscat și amestecați-l cu apă, conform indicațiilor de pe ambalaj. Asigurați-vă că betonul este mai degrabă vâscos decât prea subțire. Folosiți un amestecător pentru a amesteca betonul. Turnați apoi betonul în gaura de fundație, pe straturi, și străpungeți din loc în loc, pentru ca bulele de aer să poată ieși. Verificați încă o dată aliniamentul porții cu nivela cu bulă de aer, după care neteziți suprafața betonului cu mistria.

constructia gardului din plasa de sarma 8
constructia gardului din plasa de sarma 8

Montarea gardului

09

Înainte de a fixa gardul de metal împletit, de ex. din plasă de sârmă, stâlpii individuali ai gardului trebuie să fie montați. Săpați găurile necesare pentru fundația stâlpilor de gard, cu dimensiunea de 40 cm x 40 cm și adâncimea de 80 cm, la fel ca la poartă. Așezați apoi în gropi un strat de pietriș drenant și fixați câte un stâlp de gard, de probă. Împreună cu o altă persoană care vă ajută, puteți așeza acum nivela de apă cu furtun și adapta înălțimea stâlpului după cea a stâlpilor de la poartă. Adaptarea înălțimii se realizează cu pietrișul drenant. Pregătiți toate celelalte gropi, parcurgând aceeași pași.

constructia gardului din plasa de sarma 9
constructia gardului din plasa de sarma 9
10

Acum puteți fixa în beton toți stâlpii gardului. Aliniați-i la sfoară, cu nivela cu bulă de aer. Lăsați apoi betonul să se întărească.

constructia gardului din plasa de sarma 10
constructia gardului din plasa de sarma 10
11

La cei doi stâlpi ai porții se montează acum în mijloc, sus și jos, colierele pentru barele de întindere a plasei și întinzătoarele de sârmă. Fixați întinzătoarele de sârmă de coliere cu câte un șurub cu cârlig.

constructia gardului din plasa de sarma 11
constructia gardului din plasa de sarma 11
12

Așezați acum proptelele. Pe fiecare parte a porții se așază o proptea. La stâlpul porții, trebuie să înlocuiți colierul premontat, deoarece stâlpul este mai gros decât stâlpii gardului. Propteaua se așază sub întinzătorul de sârmă superior și se fixează în șuruburi. Așezați o proptea și la stâlpul de capăt. Înălțimea de montaj este identică cu cea a proptelelor montate anterior. Montați aici și cele trei coliere pentru barele de întindere a plasei și întinzătoarele de sârmă. Așezați proptele pe ambele părți ale stâlpului de capăt, astfel încât gardul să aibă o stabilitate mai mare. După aceea, puteți monta colierele pentru întinzătoarele de sârmă. La gardurile lungi, se montează proptele la fiecare 20 de metri.

constructia gardului din plasa de sarma 12
constructia gardului din plasa de sarma 12
13

Cu ajutorul nivelei de apă cu furtun, transferați apoi înălțimea de montaj pentru stâlpii de gard pe zid. Stâlpul de zid trebuie scurtat la această înălțime.

constructia gardului din plasa de sarma 13
constructia gardului din plasa de sarma 13
14

Fixați stâlpul între două bucăți de lemn și tăiați-l cu polizorul unghiular. Deșurubați ghidajele pentru sârmă de pe stâlp.

constructia gardului din plasa de sarma 14
constructia gardului din plasa de sarma 14
15

Aplicați neapărat lac protector pentru metal pe cantul tăiat al stâlpului.

constructia gardului din plasa de sarma 15
constructia gardului din plasa de sarma 15
16

În continuare, montați ca mai înainte colierul pentru întinzătorul de sârmă și bara pentru întinderea plasei. Fixați în partea de sus cu o bridă și propteaua de stâlp. Stâlpul este fixat în șuruburi de zid, cu două coliere pentru țevi. Marcați găurile și realizați găurile pentru dibluri. Introduceți acum diblurile și fixați în șuruburi colierul pentru țevi de stâlp.

constructia gardului din plasa de sarma 16
constructia gardului din plasa de sarma 16
17

Toate proptelele trebuie ancorate acum în sol. Folosiți placa de fixare și șuruburile ancoră pentru sol. Stabiliți poziția plăcii de fixare. Propteaua trebuie să fie aliniată la gard. Marcați poziția plăcii și împingeți puțin propteaua în lateral.

constructia gardului din plasa de sarma 17
constructia gardului din plasa de sarma 17
18

Cu ajutorul unui ciocan introduceți apoi în sol șurubul ancoră, central în poziția marcată.

constructia gardului din plasa de sarma 18
constructia gardului din plasa de sarma 18
19

Fixați cu șuruburi placa de fixare cu șurubul ancoră pentru sol. Repetați acești pași de lucru la toate proptelele.

constructia gardului din plasa de sarma 19
constructia gardului din plasa de sarma 19
20

Stâlpii gardului sunt fixați. În continuare, se trage sârma de tensionare de la un întinzător de sârmă la altul. Mai întâi, sârmele de sus și de jos.

constructia gardului din plasa de sarma 20
constructia gardului din plasa de sarma 20
21

Treceți sârma prin gaura de la întinzătorul de sârmă și prin dorn și îndoiți-o. Procedați la fel pe partea opusă. Apoi tensionați sârma cu o cheie fixă pe lateralul pătratului. Tăiați sârma în exces cu un clește cu tăiș lateral.

constructia gardului din plasa de sarma 21
constructia gardului din plasa de sarma 21
22

După ce sârmele sunt întinse, măsurați lungimea gardului. Începeți cu segmentul cel mai scurt. Transferați lungimea măsurată pe plasa de sârmă și tăiați-o la dimensiune. Pentru scurtare, desfaceți capătul de sus și de jos al sârmei. Apoi, nu trebuie decât să scoateți această sârmă și plasa este separată.

constructia gardului din plasa de sarma 22
constructia gardului din plasa de sarma 22
23

Împingeți apoi o bară pentru întinderea plasei într-o parte a plasei de sârmă. Agățați această latură a gardului în șuruburile cu cârlig de pe stâlp. Introduceți, de asemenea, o bară pentru întinderea plasei, imediat înaintea șuruburilor cu cârlig de la celălalt capăt. Tăiați plasa rămasă în exces. Agățați apoi plasa de sârmă împreună cu bara de întindere în șuruburile cu cârlig.

constructia gardului din plasa de sarma 23
constructia gardului din plasa de sarma 23
24

Sârma din mijloc, de ghidare, trebuie să o împletiți în gard. Legați-o din nou la ambele capete de întinzătoarele de sârmă și tensionați-o.

constructia gardului din plasa de sarma 24
constructia gardului din plasa de sarma 24
25

La final, sârmele de tensionare din partea de sus și de jos se prind de gard. În acest scop, desfaceți sârmele de la gard, așezați capetele în jurul sârmei de tensionare și îndoiți din nou sârmele de la gard. La segmentul lung, trageți plasa de sârmă peste capăt; rămâne o bucată. De asemenea, agățați și aici primul capăt cu o bară de întindere a plasei în șuruburile cu cârlig, după care tensionați plasa peste colț, până la celălalt capăt. La final, puteți întinde încă o dată toate întinzătoarele de sârmă.

constructia gardului din plasa de sarma 25
constructia gardului din plasa de sarma 25

Teme care v-ar mai putea interesa