Instrucțiuni

Construcția gardului din lemn

Construcția gardului din lemn

Bătrânul gard de lemn: o variantă clasică, atemporală. Gard vânătoresc? Bineînțeles, îl cunoaștem. Însă nu toate gardurile de lemn sunt la fel. Veți fi surprins. În Academia meșterului Hornbach, vă explicăm pas cu pas cum să realizați un gard de lemn și de ce materiale aveți nevoie.

2

Planificare

01

Marcați pe perete locul de unde trebuie să înceapă gardul. Trasați de aici traseul gardului, folosind o sfoară pentru zidărie. Lăsaţi sfoara puţin mai lungă. Apoi așezați echerul pentru construcții între casă și sfoară și aliniați-o în unghi drept față de peretele casei. La lungimea planificată adăugaţi încă o parte semnificativă de sfoară, legaţi-o de un țăruș de delimitare şi bateţi țărușul în pământ.

Pentru măsurarea distanțelor mari, folosiți o ruletă. În punctul de intersectare planificat, întindeți o sfoară după acelaşi principiu. Aceasta trebuie să treacă în unghi drept faţă de prima, aşadar aşezaţi şi aici echerul. Sfoara trebuie să fie la distanţă faţă de sol. Pentru realizarea găurilor pentru stâlpi marcaţi mijlocul găurilor cu o ancoră pentru sol; pe sfoară puteţi ataşa suplimentar o bucată de bandă adezivă.

 constructia gardului din lemn 1
02

Verificaţi dacă terenul este înclinat. Cea mai ușoară metodă de a verifica este folosind un furtun de nivel. Plasați furtunul transparent, umplut cu apă, de la începutul până la capătul respectivei distanțe şi curbați în sus capetele. Nivelul apei este întotdeauna la aceeași înălțime la ambele capete. Acum puteți marca această înălțime la ambele capete, de ex. pe fațada casei și pe un par din lemn bătut. Pornind de la aceste marcaje măsuraţi distanţele până la sol şi vedeţi imediat dacă solul este înclinat şi dacă trebuie să ajustaţi gardul în funcţie de teren.

 constructia gardului din lemn 2

Montarea porții

03

Începeţi cu montarea porţii. Pentru ca poarta să funcționeze vreme îndelungată și să nu se lase într-o parte, ambii stâlpi pentru poartă trebuie ancorați cu suporturi tip H pentru stâlp.

 constructia gardului din lemn 3
04

Săpați găuri de 40x40 cm. Adâncimea este de 80 cm. Aceasta este adâncimea de îngheţ obişnuită. Pentru siguranţă vă rugăm să vă interesaţi dacă adâncimea de îngheţ din regiunea dumneavoastră este definită în mod diferit.

 constructia gardului din lemn 4
05

Așezați suporturile tip H pentru stâlp în mijlocul găurii pentru stâlp. Pentru ca aceștia să rămână la înălțimea corectă, împingeți o șipcă din lemn sub contrafișa transversală a suportului tip H pentru stâlp. Acum aveţi nevoie de beton uscat. Amestecaţi betonul conform informaţiilor producătorului. Mai întâi, adăugați cantitatea specificată de apă în găleata pentru mortar, apoi amestecul final. Amestecaţi compoziţia cu o mașină de amestecat pentru a nu se forma bulgări. Puneți betonul în gaura pentru stâlpi și străpungeți din loc în loc cu o mistrie, pentru a elimina bulele de aer.

 constructia gardului din lemn 5
06

Când betonul are înălțimea corespunzătoare, verificați poziția corectă a suportului tip H pentru stâlp, folosind o nivelă cu bulă de aer. Dacă este așezat corect, puteţi netezi betonul la suprafaţă cu mistria. Betonul nu trebuie solicitat până nu se întăreşte.

 constructia gardului din lemn 6
07

În timp ce se usucă betonul, pregătiți poarta. În funcție de tipul de poartă, se fac diferite pregătiri.

 constructia gardului din lemn 7
08

Montaţi broasca potrivit instrucţiunilor producătorului.

 constructia gardului din lemn 8
09

Când betonul poate fi solicitat, montați primul stâlp de poartă pe suportul tip H pentru stâlp. Puneți stâlpul în suport și așezați sub acesta o bucată de lemn de cca. 2 cm grosime, pentru ca ulterior stâlpul să nu stea în apă. Apoi fixați-l cu menghina de mână. Așezați nivela cu bulă de aer și aliniați stâlpul. Pentru montarea stâlpului, se utilizează o nivelă cu bulă de aer specială pentru stâlpi. Când totul este realizat corect puteţi efectua găurile de fixare în stâlp. Acum scoateți stâlpul din suport şi efectuaţi găurile. Acum stâlpul poate fi înşurubat.

 constructia gardului din lemn 9
10

Acum fixați balamalele pe poartă. Fixaţi-le deocamdată numai cu cleme cu șuruburi. Încă nu le înşurubaţi. Aşezaţi poarta pregătită pe blocuri de lemn sau grinzi şi aliniaţi-o la stâlpul de poartă.

 constructia gardului din lemn 10
11

Selectaţi poziţia pivoţilor de balama, aceştia sunt piesele opuse balamalelor de poartă. Cu aceştia fixaţi înălţimea de montaj a porţii. Prindeţi pivoţii cu cleme cu şuruburi pe stâlp şi testați poarta. Dacă se deschide şi se închide uşor, marcaţi poziţia şi găurile pivoţilor pe stâlp. Apoi puteți desprinde pivoții și poarta și îi puteți pune deoparte.

 constructia gardului de lemn 11
12

Dați găurile de fixare folosind un burghiu pentru lemn. Apoi fixaţi pivoţii cu şuruburi pentru lemn.

 constructia gardului de lemn 12
13

Agățați poarta în pivoți și, pentru siguranță, verificați încă o dată așezarea corectă folosind nivela cu bulă de aer. Dacă poarta stă drept, puteți găuri poarta în prealabil pentru a fixa în șuruburi balamalele. Balamaua de poartă are pe o parte o cavitate pătrată. Balamaua se fixează aici cu un șurub cu cap bombat. Această gaură pentru șurub se străpunge integral. Celelalte găuri pentru șuruburi se găuresc în prealabil numai pe lungimea șurubului și apoi se înșurubează cu șuruburi cu cap semirotund.

 constructia gardului de lemn 13
14

Când ambele balamale sunt fixate cu șuruburi pe poartă, se așază al doilea stâlp de poartă. Agăţaţi suportul H pentru stâlp în gaura stâlpului: în acest scop aşezaţi din nou şipca de lemn sub contrafișa transversală; eclisele sunt îndreptate spre exterior. Așezați imediat stâlpul în suportul tip H pentru stâlp și puneți din nou dedesubt o bucată de lemn de 2 cm grosime. Aliniaţi totul în funcţie de poartă. Fixaţi acum poziţia plăcuței de toc pentru broască şi marcaţi poziţia corespunzătoare a închizătorii şi a zăvorului pe stâlp.

 constructia gardului de lemn 14
15

Cu o daltă lată, marcați în lemn forma plăcuței. Dacă plăcuța de toc pentru broască se potrivește în cavitate, puteți marca ambele găuri alungite pentru închizătoare și zăvor și le puteți decupa cu dalta la adâncimea adecvată.

 constructia gardului de lemn 15
16

Plăcuța de toc pentru broască se înşurubează cu şuruburi pentru lemn. Stâlpul de poartă este pregătit acum și poate fi poziționat definitiv.

 constructia gardului de lemn 16
17

Acum puteți fixa în șuruburi stâlpul – la fel ca primul – pe suportul tip H pentru stâlp. Apoi agățați din nou ambii stâlpi în găurile pentru stâlpi și aliniați-i la poartă. Între poartă şi stâlp lăsaţi un spațiu liber pentru ca poarta să se deschidă uşor. În fanta rămasă, puteți prinde o șipcă subțire de lemn sau un alt material. Apoi fixați stâlpul pe poartă folosind șuruburi. Poarta se fixează cu două șipci. Apoi puteți amesteca din nou beton și betona suportul tip H pentru stâlp în gaura pentru stâlp. Nu atingeţi poarta până când nu s-a întărit betonul.

 constructia gardului de lemn 17

Montarea gardului

18

Acum deplasaţi sfoara pentru zidărie în lateral, astfel încât aceasta să treacă de-a lungul cantului exterior al stâlpilor. Stâlpii pentru elementele de gard sunt aşezaţi cu șuruburi ancoră pentru sol. Așezați un element de gard în poziția de montaj pe sol și stabiliți distanța necesară între stâlpul porții și stâlpul gardului. Apoi înșurubați în sol un șurub ancoră cu unealta de înșurubare, astfel încât acesta să stea cu carcasa aliniată pe sfoară. După aceea înşurubaţi stâlpul în șurubul ancoră pentru sol.

 constructia gardului de lemn 18
19

Elementul de gard se fixează pe stâlp cu suporturile de gard din plasă. Determinaţi înălţimea de montaj a elementului de gard şi marcaţi pe stâlp poziţia traverselor de lemn.

 constructia gardului de lemn 19
20

Dați găuri pentru șuruburi cu un burghiu pentru lemn și fixați în șuruburi suporturile pentru gard de plasă. Acestea trebuie să stea vertical, în caz contrar elementul de gard va sta strâmb.

 constructia gardului de lemn 20
21

Îndoiți suportul de gard din plasă, astfel încât să se înşurubeze pe partea posterioară a gardului. Aceasta este partea cu traversele de lemn. Toate celelalte elemente de gard se așază conform aceluiași principiu. În colț, suporturile de gard din plasă se decalează ușor pe înălțime, pentru ca șuruburile să nu se întâlnească.

 constructia gardului de lemn 21
22

La racordul la perete transferaţi înălţimea ultimului stâlp pe perete.

 constructia gardului de lemn 22
23

Înşurubaţi stâlpul pe zidărie. Acesta nu trebuie să se afle jos, pe pământ, în caz contrar atrage umiditatea. Fixați stâlpul pe perete, cu ancore cu bolț. Pe ancore aşezaţi piuliţe care trebuie adâncite în stâlp.

 constructia gardului de lemn 23
24

Dați găurile cu un burghiu Forstner de diametru adecvat inserției de chei tubulare utilizate. Apoi dați prin găurile îngropate găurile pentru șuruburi ale ancorelor cu bolț. Îndreptați încă o dată stâlpul şi transferaţi poziţia găurilor pe perete. Efectuaţi găurile în perete şi înşurubaţi stâlpul cu ancorele cu bolţ.

 constructia gardului de lemn 24
25

La nevoie puteţi scurta ultimul element de gard. Acest lucru se poate realiza cu un ferăstrău de mână. Acum îndoiți din nou suporturile de gard din plasă în stâlp, fixați elementul în șuruburi și gata.

 constructia gardului de lemn 25

Teme care v-ar mai putea interesa